A bajnokokvarosa.hu Általános Szerződési Feltételei

Bevezetés

A jelen oldalon található Weboldal Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a bajnokokvarosa.hu címen elérhető bajnokokvarosa.hu weboldalunk Ön általi használatát.

Kiskorúak vagy 18 éven aluli személyek nem használhatják ezt a webhelyet.

Szellemi tulajdonjogok

Az Ön által birtokolt tartalmakon kívül a jelen Feltételek értelmében a bajnokokvarosa.hu és/vagy licencadói a jelen Weboldalon található összes szellemi tulajdonjog és anyag tulajdonosa.

Ön csak a webhelyen található anyagok megtekintésére kap korlátozott engedélyt.

Korlátozások

Kifejezetten korlátozva van a következők mindegyikében:

  • a Webhely bármely anyagának közzététele bármely más médiában;
  • a Webhely bármely anyagának értékesítése, továbbengedélyezése és/vagy egyéb módon történő kereskedelmi forgalomba hozatala;
  • a webhely bármely anyagának nyilvános előadása és/vagy bemutatása;
  • a Webhely bármilyen módon történő használata, amely káros vagy káros lehet a webhelyre;
  • a Webhely bármilyen módon történő használata, amely befolyásolja a felhasználók hozzáférését ehhez a webhelyhez;
  • a Webhely használata a vonatkozó törvényekkel és rendelkezésekkel ellentétes, vagy bármilyen módon kárt okozhat a Webhelynek, vagy bármely személynek vagy üzleti szervezetnek;
  • bármilyen adatbányászat, adatgyűjtés, adatkinyerés vagy bármilyen más hasonló tevékenység a jelen Webhellyel kapcsolatban;
  • a Webhely használata bármilyen hirdetési vagy marketing tevékenységhez.

A Webhely bizonyos területeihez Ön nem férhet hozzá, és a bajnokokvarosa.hu továbbra is korlátozhatja az Ön hozzáférését a Webhely bármely területére, bármikor, teljes belátása szerint. Bármilyen felhasználói azonosító és jelszó, amellyel ehhez a Webhelyhez rendelkezik, bizalmas, és Önnek is meg kell őriznie a titoktartást.

Az Ön tartalma

A Webhely jelen Általános Szerződési Feltételeiben az "Ön tartalom" bármely hang-, videó-szöveg, kép vagy egyéb anyag, amelyet a Webhelyen való megjelenítésre választ. Az Ön Tartalmának megjelenítésével nem kizárólagos, világszerte visszavonhatatlan, továbbengedélyezhető licencet ad a bajnokokvarosa.hu részére, hogy felhasználja, reprodukálja, adaptálja, közzéteszi, lefordítsa és terjeszti bármely médiában.

Tartalmának a sajátjának kell lennie, és nem sértheti harmadik fél jogait. A bajnokokvarosa.hu fenntartja a jogot, hogy az Ön Tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül eltávolítsa erről a Weboldalról.

Nincs garancia

Ez a Weboldal "ahogy van", minden hibával együtt, és a bajnokokvarosa.hu semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a Webhellyel vagy a Weboldalon található anyagokkal kapcsolatban. Ezen túlmenően, ezen a Webhelyen semmi sem értelmezhető tanácsként.

A felelősség korlátozása

A bajnokokvarosa.hu, sem annak tisztségviselői, igazgatói és alkalmazottai semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé a Weboldal Ön általi használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen módon, függetlenül attól, hogy ez a felelősség szerződés alapján történik. A bajnokokvarosa.hu, beleértve annak tisztségviselőit, igazgatóit és alkalmazottait, nem tehető felelőssé semmilyen közvetett, következményes vagy különleges felelősségért, amely a Weboldal használatából ered, vagy azzal bármilyen módon összefügg.

Kártalanítás

Ön ezúton a legteljesebb mértékben kártalanítja a bajnokokvarosa.hu-t a jelen Feltételek bármely rendelkezésének Ön általi megsértésével kapcsolatosan és/vagy minden felelősségért, költségért, követelésért, kereseti okért, kárért és kiadásért. .

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyul az alkalmazandó törvények értelmében, az ilyen rendelkezéseket törölni kell, anélkül, hogy ez érintené a jelen Szerződés többi rendelkezését.

A feltételek változata

A bajnokokvarosa.hu a jelen Feltételeket bármikor, saját belátása szerint felülvizsgálhatja, és a Weboldal használatával Ön köteles rendszeresen áttekinteni a jelen Feltételeket.

Hozzárendelés

A bajnokokvarosa.hu a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit előzetes bejelentés nélkül engedményezheti, átruházhatja és alvállalkozásba adhatja. Ön azonban nem ruházhatja át, ruházhatja át vagy alvállalkozásba adhatja a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit.

Teljes szerződés

A jelen Feltételek alkotják a teljes megállapodást a bajnokokvarosa.hu és Ön között a Weboldal Ön általi használatával kapcsolatban, és felülírnak minden korábbi megállapodást és megállapodást.